ÄNDAMÅL

Ändamålet är att stödja vetenskaplig forskning med sådan inriktning att resultaten kan få betydelse för svensk järnhantering genom att vidga kunskaperna om stålets sammansättning, struktur och egenskaper samt om processerna vid dess framställning och behandling.Den årliga nettoavkastningen skall, sedan 20 procent därav lagts till kapitalet, ställas till styrelsens förfogande för utdelning såsom forskningsanslag.Forskningsanslagen skall avse specificerade projekt och utgå i form av stipendier till forskare eller till Jernkontoret närstående institutioner för inköp av instrument avsedda för i § 1 ovan angivna ändamål. Projekten bör i regel motsvara ett års forskningsarbete för en forskare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hugo Carlssons Stiftelse för vetenskaplig forskning
Organisationsnummer:814000-4147
Adress:
  • Jernkontoret
  • Box 1721
  • 111 87 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS