ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller andra bestämda fyiska eller juridiska personer, lämna understöd i form av stipendier, donationer och priser för utvecklande och stödjande av kulturverksamhet inom områdena tater, film , musik och litteratur samt idrotts- och annan föreningsverksamhet. Stiftelsen skall jämväl akrivt stödja museiverksamhet som bedrivs av hembygdsföreningar och andra institutioner, privata som offentliga, inom Hudiksvlls kommun. Vidare skall stiftelsen stödja sådan idrottslig och annan verksamhet som syftar till att förlägga arrangemang av större idrottstävlingar (SM, VM, Världscup och liknande) och andra större föeningsaktiviteter till orter belägna inom Hudiksvalls kommun. Stiftelsen skall slutligen lämna understöd till aktiva ungdoms- och idrottsledare för att sådana personer skall kunna genomgå en kvalificerad ledarutbildning som dels skall syfta till att dessa ledare skall kunna förmedla insikt i demokratiska värden, dels skall kunna fugera än mer effektivt som föredömliga ledare inom sina områden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hudiksvalls Sparbanks Kultur- och Idrottsstiftelse
Organisationsnummer:887501-4865
Adress:
  • Hälsinglands Sparbank
  • Box 1202
  • 824 15 HUDIKSVALL
Telefonnummer:0650-371 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:128 029 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS