ÄNDAMÅL

Av tillgångarna, som tillfalla Östersunds stad, bildas en fond, som förvaltas av stadens magistrat. Grundkapitalet får aldrig minskas annorledes än genom kursförluster, och till detsamma lägges årligen 1/10 av årsinkomsten. Återstoden av årsinkomsten användes till något stadens ändamål, till vilket medel icke skola anskaffas genom uttaxering. Tillgängligt utdelningsbart belopp kan hopsparas för flera år; det må även kunna användas till understöd åt därav förtjänta medlemmar av staden. Magistraten beslutar ensam om medlens användning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Häradsskrivare E Livéns stiftelse
Organisationsnummer:893200-0410
Adress:
  • Redovisning/Finans
  • 831 82 Östersund
Telefonnummer:063-143000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:21 134 198 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS