ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha till ändamål dels att främja utbildning och forskning inom det medicinska området, dels att främja utbildning av musiker inom den klassiska musiken, främst sång.Mottagare av stipendier och anslag från stiftelsen ska vara antingen svenska medborgare eller bosatta i Sverige.Ändamålen är jämställda, men styrelsen väljer att vid varje utdelningstillfälle tillgodose något av dem, båda eller inget beroende på tillgång på väl kvalificerade mottagare. Utdelningen måste dock ske i den omfattning som krävs för att stiftelsen ska anses som inskränkt skattskyldig.Vid fördelning av disponibla medel mellan ändamålen ska hänsyn tas till den omständigheten att forskning inom det medicinska området kräver förhållandevis betydligt större anslag för att göra verklig nytta än vad ett stipendium till en musiker kan kräva. En ambition vid beslut om anslag bör vara: hellre få större anslag än flera mindre. Utbildning och forskning inom det medicinska området ska främjas genom att ge möjlighet för välmeriterade, vetenskapligt skickliga och kliniskt verksamma läkare, som därutöver gjort sig kända för empati och passion i sitt omhändertagande av patienter, att förkovra sig eller bedriva forskning inom något område som intresserar dem. För att vara kvalificerad för stipendium eller anslag bör mottagaren aktivt verka eller komma att verka för att sprida sina kunskaper genom föreläsningar eller handledning av andra.Det andra ändamålet ska fullföljas genom utgivande av stipendier för utveckling av begåvade musiker. Stipendier kan ges såväl till unga musiker under utbildning som till yrkesverksamma musiker för att möjliggöra högre musikstudier och studieresor. En särskilt prioriterad grupp är musiker som nyligen avslutat sin grundutbildning, för vidareutveckling internationellt, exempelvis genom anlitande av välrenommerad pedagog.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Håkan Mogrens Stiftelse
Organisationsnummer:802477-4880
Adress:
  • SEB Private Banking Stiftelser ST S3
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS