ÄNDAMÅL

Fyra femtedelar av fondens ränta utdelas årligen som ett eller flera premier, dock att premiebelopp avrundas nedåt till närmaste hela tiotal kronor. Återstående ränteavkastning lägges varje år till kapitalet. Seniorskonventet bestämmer, med iakttagande av att premium ej må överstiga 500 kronor, vid varje utdelningstillfälle premiernas antal och storlek.Beslutar konventet något år, att ett eller flera av premierna icke skall utdelas, må konventet bestämma, huruvida sålunda innehållen ränteavkastning skall läggas till fondkapitalet eller reserveras för utdelning ett följande år.Konventet utser till innehavare av premium förtjänt juris studerande av Västmanlands-Dala Nation.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hjalmar Grönblads Premiestiftelse
Organisationsnummer:802481-6194
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02 Uppsala
Telefonnummer:076-882 24 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS