ÄNDAMÅL

Nio tiondelar av fondens ränta för tre på varandra följande år utdelas under vårterminen det år, som kommer näst efter det sista i treårsperioden, som ett stipendium, benämnt ”Hjalmar ÅseliusŽ stipendium”, beloppet dock avrundat nedåt till närmaste hela tiotal kronor. Återstoden av ränteavkastningen lägges varje år till fondkapitalet för dess förstärkande. Stipendiet tilldelas en för terminen vid universitetet närvarande studerande av Västmanlands-Dala nation.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hjalmar Åselius Stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802481-5303
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02 Uppsala
Telefonnummer:076-88 22 480
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS