ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att återstoden av den årliga avkastningen efter förslag av ämnesprofessorn och beslut av Rektorsämbetet användas till understöd av den religionsetnologiska forskning (särskilt äldre kyrkligt folkliv i Sverige) som f.n. bedrives av Folklivsarkivet men senare kan komma att bedrivas av en särskild religionsetnologisk institution.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hilding Pleijels stiftelse för religionsetnologisk forskning
Organisationsnummer:802478-5712
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS