ÄNDAMÅL

..Vid samtligas frånfälle skola medlen uppdelas så, att avkastningen å 10.000 kronor enligt Diakonistyrelsens bestämmande användes för kristen kärleksverksamhet bland blinda, tex för verksamheten vid ett sommarhem eller semesterhem för blinda, varvid jag särkskilt haft de blindas vilohem ”Fosforos” å Norra Tynningsö vid Berguddens brygga i åtanke. Resten ska bilda en fond som kyrkoherden i Norrtälje församling ska använda för kyrkliga ungdomsverksamheten i Norrtälje och är det därvid min önskan att genom sagda ungdomsförening årligen vid Midsommartid och Jul anordnas en särskild bjudning för barnen i Norrtälje barnhem och för stadens gamla och fattiga… Därest medlen i övrigt medgiva må en del av dem användas till ungdom, som önskar utbildning i sjukvård eller församlingssysterverksamhet, och därtill efter beprövande för kallet lämpade, men som själva sakna medel till utbildningen. Därest kyrklig ungdomsverksamhet icke skulle bedrivas i Norrtälje, uppbäres och andändes medlen så som ovan skrivits för kyrklig kärleksverksamhet i Norrtälje.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hilda Rudbergs Stiftelse
Organisationsnummer:802007-9904
Adress:
  • Trossamfundet Svenska kyrkan
  • Kyrkokansliet
  • 751 70 Uppsala
Telefonnummer:018-169500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:277 419 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS