ÄNDAMÅL

/../ vart eller vartannat år efter konsistoriets bestämmande utdelas till en kemistuderande efter förslag av föreståndaren för institutet för organisk kemi.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hilda Rietz´ Stiftelse
Organisationsnummer:802402-9525
Adress:
  • Stockholms Universitet
  • Donationsförvaltningen
  • 106 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-162000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS