ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att uppföra en eller möjligen två byggnader i Halmstad att användas till fria bostäder åt obemedlade eller mindre bemedlade personer. Tjänstemän, köpmän eller hantverkare eller familjer eller änkor efter sådana skola hava företräde till erhållandet av lägenhet i stiftelsen, men må i särskilda fall även andra behövande kunna erhålla lägenhet därstädes, när stiftelsens styrelse prövar synnerliga skäl därtill vara för handen. I den fria bostaden ingår icke fri värme, ljus eller vatten. Om stiftelsens ekonomiska ställning det kräver, må stiftelsens styrelse i undantagsfall betinga sig hyra för upplåten lägenhet, vilken hyra dock ej bör överstiga 50% av hyran för motsvarande lägenhet i öppna marknaden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hilda och Axel Grönqvists stiftelse
Organisationsnummer:849200-0685
Adress:
  • Halmstads kommun
  • Box 153
  • 301 05 Halmstad
Telefonnummer:035-137000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:12 702 063 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS