ÄNDAMÅL

Kapitalet för denna Donationsfond får inte förminskas, och medlen skall vara placerade i Bank, och Ränteavkastningen årligen utdelas till de behövande inom Råggärds församling inom den del av nämnda församling som återstår efter regleringen som träder i kraft den 1 januari år 1952.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hilda Kristina Olofssons donationsstiftelse
Organisationsnummer:802425-1996
Adress:
  • Allévägen 28
  • 458 70 Högsäter
E-post:gunvor.thorstensson@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:73 447 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS