ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att genom understöd hjälpa behövande personer i S:t Nicolai församling till den del den kommit att ingå i Nyköpings S:t Nicolai församling, varvid män, som levat ensamma, utan familj, äger företräde samt att, om munkkloster finns i Sverige, lämna bidrag till sådant kloster.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Herman Sjöfälts stiftelse
Organisationsnummer:819001-4319
Adress:
  • Box 103
  • 611 23 NYKÖPING
Telefonnummer:0155-751 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS