ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vård av behövande kroppsligt svårt sjuka, företrädesvis sådana med hemvist i Helsingborg, dock ej sinnessjuka, sinnesslöa, epileptiker, kroniska alkoholister eller lungtuberkulösa, men må också främja vetenskaplig medicinsk forskning, företrädesvis beträffande kräftsjukdomar. Det är Henry Dunkers önskan, att behövande släktingar till honom eller hans avlidna hustru ävensom behövande anställda eller förut anställda vid gummifabriken i Helsingborg ihågkommas i största möjliga utsträckning. Efter Henry Dunkers frånfälle skall stiftelsen med stiftelsens avkastningsmedel tillösa sig den Henry Dunker tidigare tillhöriga villa Hevea, kvarteret Linnéa i Helsingborg för vid Henry Dunkers frånfälle gällande taxeringsvärde. Fastigheten skall efter erforderliga tillbyggnader och ändringar disponeras såsom ett sjukhus för stiftelsens ändamål och får av stiftelsen ej säljas eller uthyras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Henry och Gerda Dunkers stiftelse
Organisationsnummer:843000-1183
Adress:
  • Stortorget 16
  • 252 23 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-18 33 55
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS