ÄNDAMÅL

Fondens årliga nettoavkastning utdelas årligen som ett stipendium, benämnt ”Henrik och Hans Parks stipendium”. Stipendium utdelas en för terminen vid universitetet närvarande, behövande studerande av Västmanlands-Dala nation, som bedriver humanistiska studier. Stipendium utdelas för ett år. Stipendiet må dock på särskild ansökan och efter seniorskonventets prövning uppbära stipendiet ett år i sänder under ytterligare två på varandra följande år, såvida han under denna tid är vid universitetet närvarande och i nationen inskriven.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Henrik och Hans Parks Stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802481-5345
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02 Uppsala
Telefonnummer:076-88 22 480
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS