ÄNDAMÅL

Ändamålet är att främja vetenskaplig forskning inom näringsfysiologin och närliggande vetenskapliga områden. Stiftelsens ändmål skall i första hand tillgodoses genom anslag antingen direkt till enskilda forskare eller till sammanslutningar och institutioner, som har förutsättningar att förverkliga stiftelsens ändamål. Möjligheten att erhålla anslag skall stå öppen för forskare oberoende av nationalitet och oberoende av platsen för forskningsverksamhetens bedrivande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning
Organisationsnummer:815200-5586
Adress:
  • SPWM Special Clients Services
  • Box 7785
  • 10396 Stockholm
Telefonnummer:070-8555160
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS