ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja svensk scendramatik. Stiftelsen kommer att dela ut ett stipendium per år. Stipendiet ska tilldelas dramatiker som står i början av sin verksamhet och som fått minst en pjäs uppförd på professionell svensk teaterscen. Varken svenskt medborgarskap eller medlemskap i Sveriges Dramatikerförbund är en förutsättning för att erhålla stipendiet. Stipendiet ska företrädesvis tillfalla dramatiker som genom sitt arbete visat socialt och politiskt engagemang samt engagemang inför Sveriges förhållande till omvärlden. Stipendiaten förväntas att inom påföljande år, efter det år stipendiet utdelats, inkomma med kort redogörelse till stipendiestyrelsen över hur stipendiet använts. Stipendiet kan inte sökas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Henning Mankells Stiftelse
Organisationsnummer:802406-8986
Adress:
  • Sv Dramatikerförb. Blå Tornet
  • Drottninggatan 85
  • 111 60 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-213310
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS