ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att åt svenska sjuksköterskor 1. bereda vila och vederkvickelse 2. lämna understöd åt nödlidande eller behövande 3. bereda fri bostad åt ålderstigna behövande Ovannämnda ändamål skola förverkligas genom utbetalning av kontanta bidrag till i behov därav varande sjuksköterska eller genom lämnande av kontanta belopp till Svensk sjuksköterskeförenings hem i Stockholm eller till dess ålderdomshem eller till dess understödsfond, allt på sätt fondens styrelse närmare bestämmer. Stiftelsens medel få icke i något fall användas såsom stipendier till utbildning eller studier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Henning Ahlsons Stiftelse till förmån för svenska sjuksköterskor
Organisationsnummer:802013-1838
Adress:
  • Svensk sjuksköterskeförening
  • Baldersgatan 1
  • 11427 Stockholm
Telefonnummer:08-4122400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS