ÄNDAMÅL

§3 Stiftelsen ändamål är att oberoende av politiska och religiösa hänsyn och i överensstämmelse med Förenta nationernas bestämmelse om mänskliga rättigheter hjälpa hela Kurdistan vid alla former av kriser och katastrofer, bedriva arbete för att förhindra kriser och katastrofer, samt bidra till demokratiutveckling, bättre hälsa och utbildning i samtliga delar av Kurdistan. Stiftelsens ändamål skall främjas genom I. Att Stiftelsen verkar för att erhålla frivilliga bidrag, gåvor, projektmedel, överskott från näringsverksamhet och legat samt att erhållna medel används i enighet med bestämmelserna för 90-­konto för att över hela Kurdistan aktivt delta med humanitär hjälp vid kriser och katastrofer. II. Att vid frånvaro av kriser och katastrofer bedriva beredskapsarbete genom simuleringsövningar samt framtagande av katastrofplaner. III. Att genom projekt och samverkan bidra till bättre hälsa och utbildning och stärka kvinnor och barns ställning i samhället. IV. Att samverka och samarbeta med ansvarsfulla organisationer världen över för att förbättra levnadsförhållanden för alla människor i Kurdistan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Help Kurdistan Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802478-2842
Adress:
  • Celsings väg 38
  • 192 79 Sollentuna
Telefonnummer:0707-556934
E-post:info@helpkurdistan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS