ÄNDAMÅL

För Ulleråker sjukhus och användas för sjukhuspatienternas trevnad. Jag tänker därvid närmast på arrangemang vid helger, personliga högtidsdagar, utflykter m.m. Medlen disponeras på så sätt, att årligen upplupen ränta jämte 1/20 av kapitalet användes för nyss nämnda ändamål, till dess medlem är förbrukade.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Helga Larssons stiftelse
Organisationsnummer:817604-2169
Adress:
  • Region Uppsala
  • Box 602
  • 751 25 Uppsala
Telefonnummer:018-611000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS