ÄNDAMÅL

Avkastningen skall användas att främja ”barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning”(jämför § 3, stycke 3 i nuvarande arvsskatteförordningen av den 6 juni 1941 och motsvarande bestämmelser i den nuvarande kvarlåtenskapsskatteförordningen av den 26 juli 1947 med tyngdpunkten lagd på särskilt yngre barns vård, vilka behöva landsvistelse eller dylikt). Skulle nuvarande lagar undergå förändring som berör skattefriheten, skall avkastningen tillgodoföras sådant ändamål som enligt de framtida lagarna antingen helt blir skattefritt, om sådan skattefrihet fortfarande är tillskapad i de efterföljande lagarna respektive om skattefrihet icke längre är möjlig eller så skattebilligt som möjligt med iakttagande av att det här ovan nämnda ändamålet med medlen så långt som möjligt tillgodoses.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Helen Petres Stiftelse
Organisationsnummer:802002-6384
Adress:
  • Mäster Olofsgården
  • Svartmangatan 6
  • 111 29 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-102019
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS