ÄNDAMÅL

Harald och Gustaf Ekmans stiftelse för kulturminnesvård och miljövård har till huvudsakligt ändamål att främst inom det tidigare Skaraborgs län främja vetenskaplig forskning, dels kring underhåll och restaurering av värdefulla kulturminnen och odlingslandskap inom Skaraborgs läns gränser, dels kring miljöfaktorer som medför risker för natur, för kulturvärden eller för hälsa hos människor och djur. I mycket begränsad omfattning, högst 10 % av nettoavkastningen, kan medel, utan direkt anknytning till forskningsprojekt, tagas i anspråk för kulturminnesvård och miljövård i det tidigare Skaraborgs län.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Harald och Gustaf Ekmans stiftelse för kulturminnesvård och miljövård
Organisationsnummer:802406-1205
Adress:
  • Susanne Forsman
  • Carnegie Investment Bank
  • 10338 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-58869128
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS