ÄNDAMÅL

Stiftelsen har som ändamål att – främja vård av naturen i Håle, Båstads kommun – främja idrott genom att ge möjlighet för många, där så är möjligt även personer med funktionsnedsättning, till idrott och rekreation i naturen och de delar som behövs för detta som byggandet och underhåll av samlingslokaler, anläggandet och underhåll av vandringsleder, med start och mål i Håle, Båstads kommun. – främja kultur som belyser naturvärde och historia avseende Håle, Båstads kommun. – främja forskning och utbildning avseende naturen i Håle, Båstads kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Harald i Håles Stiftelse
Organisationsnummer:802481-4967
Adress:
  • Agneta Johansson
  • Doktorsgatan 6A
  • 262 52  Ängelholm
Telefonnummer:070-598 45 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 499 750 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS