ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att främja nordisk etnologisk forskning och förvalta de gåvomedel som skänkts av enskilda och institutioner till Harald Hvarfners minnesfond för att hedra minnet av Nordiska museets styresman Harald Hvarfner.Av fondens årliga behållna avkastning skall en femtedel läggas till fondens kapital. Den återstående avkastningen skall utgöra ett stipendium till någon anställd vid museum i Norden för resor inom de nordiska länderna, vid bedrivandet av forskning inom ämnesområde av museal karaktär, företrädesvis nordisk etnologi.Stipendiet skall utdelas varje år i samband med Nordiska museets årsdag den 24 oktober.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Harald Hvarfners minnesstiftelse
Organisationsnummer:802406-3755
Adress:
  • Box 27820
  • 115 93 Stockholm
Telefonnummer:08-519 54 600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS