ÄNDAMÅL

2) Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att i Nordeakoncernen främja forskning, utveckling och studier om bank- och finanssektorn, särskilt med inriktning på revisionsutskottets ansvarsområden och därtill relevanta ämnen. Stiftelsen skall tillgodose sitt ändamål genom att årligen utdela stipendier till två unga anställda i Nordeakoncernen, av vilka en skall vara anställd i Norge och en i något av de andra länger där Nordeakoncernen bedriver sin verksamhet. En jämn könsfördelning bland stipendiaterna bör eftersträvas. Syftet med bidragsgivningen bör vara att finansiera anställdas deltagande i relevanta kurser, program, seminarier, studiebesök eller liknande anordnade av kvalificerade aktörer/organisationer/intressenter eller motsvarande utanför stipendiatens hemland inom ramen för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Harald Arnkvaerns stiftelse
Organisationsnummer:802426-1755
Adress:
  • Nordea Stiftelsetjänst G273
  • 105 71 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-57942822
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS