ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att uppföra och förvalta en bostadsanläggning inom stadsdelen Smedby i Norrköping, i huvudsak avsedd att bereda bostäder, vård och service åt äldre – makar eller ensamstående – samt rörelsehindrade, med företräde för sådana som har anknytning till stiftarna. Åldern vid inflyttning i anläggningen bör endast i undantagsfall för andra än rörelsehindrade understiga 50 eller överstiga 70 år.Utöver bostäder skall även plats beredas för sådana verksamheter som kan varatill gagn för de i anläggningen boende och närliggande bostadsområden såsom sjukvårds- och församlingslokaler, läkarmottagning, bank, butik m.m.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hantverkets Bostadstiftelse Lida Kullar
Organisationsnummer:825000-1404
Adress:
  • Lidaleden 47
  • 603 81 NORRKÖPING
Telefonnummer:011 - 14 00 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:43 303 987 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS