ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att sedan en tiondel av fondens avkastning lagts till kapitalet skall återstående nio tiondelar, genom vederbörande församlingsdiakonissas i Malmö försorg, vid jultid utdelas såsom understöd åt ensamstående personer eller familjer i Malmö, som befinna sig i oförvållat nödläge och som icke under kalenderåret uppburit kommunalt understöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hans och Anna Hermods stiftelse
Organisationsnummer:846500-9168
Adress:
  • Malmö Kommun
  • Stadskontoret, Donationer
  • 205 80 Malmö
Telefonnummer:040-34 11 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS