ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att främja forskning, utbildning, utveckling och studier om bank- och finanssektorn, särskilt med inriktning på ledarskap, ekonomi och bolagsstyrning. Stiftelsen ska tillgodose sitt ändamål genom att årligen utdela ett eller flera stipendier till personer som visat prov på gott ledarskap eller gjort framträdande insatser inom sin profession eller forskning. Stipendiaterna skall vara verksamma företrädesvis inom områden som omfattas av stiftelsens ändamål. Syftet med bidragsgivningen bör vara att finansiera stipendiatens deltagande i relevanta kurser, program, seminarier, studiebesök eller liknande, anordnande av kvalificerade aktörer/organisationer/intressenter eller motsvarande inom ramen för ändamålet. Stiftelsen får även på annat sätt främja sitt ändamål, till exempel genom att, enskilt eller tillsammans med andra, anslå bidrag till anordnande av utbildningar, föredrag, seminarier eller liknande eller anslå bidrag till forskning, projekt och liknande med inriktning på frågor som är förenliga med ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hans Dalborgs stiftelse för bank- och finansforskning
Organisationsnummer:802477-3080
Adress:
  • Nordea Stiftelsetjänst
  • 40509 Göteborg
Telefonnummer:010-1569988
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS