ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är i första hand att lämna ekonomisk hjälp och därvid icke allenast till livets nödtorft åt behövande personer, vilka såsom egna företagare eller anställda är eller varit näringsidkare inom den del av Lunds kommun som vid utgången av den år 1970 gällande kommunindelningen utgjorde Lunds stad, ävensom åt sådana personers änkor och barn. I andra hand är stiftelsens ändamål att utdela stipendier för utbildning och fortbildning åt samma personkrets, dock utan begränsning tillbehövande. Företräde bör givas i första hand stiftelsens delägare samt deras änkor och barn, i andra hand sådana personer ävensom deras änkor och barn, som bedrivit handel och bland dessa företrädesvis bidragsgivare till stiftelsen. Minst en tiondel av nästföregående års avkastning å stiftelsens kapital, efter avdrag för förvaltningskostnader, skall läggas till kapitalet. Återstoden får användas till understöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Handelsklassens i Lund stiftelse
Organisationsnummer:845001-2698
Adress:
  • Swedbank Stiftelsetjänst
  • Box 206
  • 22100 Lund
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS