ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Resterande avkastning används till förmån för behövande personer bosatta inom förutvarande Hammerdals och Gåxsjö socknar för stöd åt pensionärer, stöd åt barnfamiljer och ensamma föräldrar, bidrag till täckande av kostnader vid inträffade sjukdomsfall. Avkastningen får inte användas till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hammerdals sociala samstiftelse
Organisationsnummer:893201-0294
Adress:
  • Box 500
  • 833 24 Strömsund
Telefonnummer:0670-16100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Annika Stedt
Tillgångar:176 258 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS