ÄNDAMÅL

Att lemna bostad och delvis annan hjälp åt sjuksköterskor, icke tillhörande ”Sofiahemmet”, som egnat sitt lif åt Nerv- och sinnessjuka. Bestämmelser utgör icke hinder för att ifrågavarande sjuksköterskor må i stället för bostad och värme in natura erhålla hyresbidrag – i regel full hyra – jämte värmeersättning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hallgrenska Stiftelsen för sjuksköterskor
Organisationsnummer:802001-3200
Adress:
  • SEB Private Banking Stiftelser & företag
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:0771-621000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS