ÄNDAMÅL

Till yngre forskare som vid Uppsala universitet utbildar sig inom något av de ämnen som kan anses falla under benämningen Orientens, särskilt främre Orientens, språk och kultur och som ådagalagt utmärkt vetenskaplig begåvning. Sökande skall vara antagen till forskarutbildningen eller ha avlagt dr.-examen och därtefter fortsätta sitt arbete för uppnående av docentkompetens. Vid val mellan sökande med likvärdiga meriter eller behov kan företräde ges åt sökande med anknytning till Västmanland eller Dalarna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:H S Nybergs stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-1179
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS