ÄNDAMÅL

Upsala Academie lämnas såsom Stipendium Ettusende R:dr. deraf räntan årligen till den Studerande av Westgjötha Nation användes, som är mig närmast i slägten, sig skickeligen uppförer, hvarje på Trenne år, eller längre, om ej annan finnes i slägten att träda i stället.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:H Holmgrens stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-2466
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04  UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS