ÄNDAMÅL

Ett stipendium till inom teol., med., farm., hum., samh.-Vet. och mat.-nat. fakulteterna skicklig, mindre bemedlad studerande, som vid ansökningstidens utgång inte fyllt 25 år. Företräde för i övrigt lika förhållanden tillkommer svensk eller finsk släkting till donator. Sederholms nordiska resestipendium. Ett eller flera stipendium till studerande, doc. och andra företrädesvis yngre vetenskapsidkare vid univ. för resor inom landet eller till Danmark, Finland, Island eller Norge. Sederholms för utrikes resor. Ett eller flera stipendium till vetenskapsidkare vid univ., dock inte ordinarie lärare eller tjänsteman. Visst företräde för resor av större omfattning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:H F Sederholms stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-1112
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS