ÄNDAMÅL

Denna fond skall förvaltas af Svenska Veterinärläkareföreninges styrelse och ränteafkastningen å fondens medel utdelas såsom stipendium åt en yngre legitimerad veterinär för idkande af studier i veterinärkirurgien: Och skall sammanlagda ränteafkomsten såsom stipendium endast hvart tredje år utdelas. Stipendieutdelningen skall bestämmas af lärarekollegiet vid Veterinärinstitutet i Stockholm.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:H C Lagers stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802001-9702
Adress:
  • PRI Stiftelsetjänst
  • Box 7504
  • 10392 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6790600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS