ÄNDAMÅL

Avkastningen skall av gymnastikinstitutets kollegium utdelas varje år såsom ett resestipendium till en manlig eller kvinnlig gymnastik- eller idrottslärare som meddelar undervisning i ämnena ”gymnastik” och/eller ”lek och idrott”. Resestipendiet är avsett att utgöra bidrag till företrädesvis utrikes men även inrikes studieresor, avseende gymnastik eller idrott eller annat som till institutets arbete hör. Skulle avkastningen något år icke bli utdelad såsom resetipendium skall sådan avkastning läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gymnastikdirektör Astrid ”Johnny” Anderssons stipendiefond
Organisationsnummer:802407-5411
Adress:
  • GIH
  • Box 5626
  • 114 86 Stockholm
Telefonnummer:08-12053700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS