ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.Den för utdelning disponibla avkastningen skall efter beslut av kollegiet vid Gymnasieskolan i Vänersborg användas som belöning åt flitiga och välartade elever, som visat godakunskaper i ett eller flera ämnen. Vidare skall gälla att avkastningen inte får användas för ändamål som skall tillgodoses genom utdebiterade medel samt att avkastning som inte används reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gymnasieskolans samstiftelse (Vänersborg)
Adress:
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS