ÄNDAMÅL

Ursprunglig ändamålsbestämmelse: ”Stiftelsen skall hava till ändamål att i Arvika stad å lämplig fritt, ej i utkanten av staden inköpt/eller möjligen av staden skänkt/ tomt eller stadsäga, om möjligt med utsikt över stambanan och Kyrkviken eller endera, uppföra och bibehålla byggnad för beredande av hem för äldre och för bekymmersfri tillvaro behövande damer i staden, vilka damer enligt nutida begrepp allmänt bruka benämnas ”pauvre honteux”, med företrädesrätt för dels änkor efter svenska civila eller militära statstjänstemän,som i Arvika haft sina tjänsteutövningar, dels ock ensamstående döttrar till sådana tjänstemän, varvid änka jämväl äger till hemmet medföra oförsörjda barn, som äro omyndiga eller oförmögna till egen försörjning. Att av stiftelsens årliga inkomster styrelsen skall till behövande äldre män och kvinnor, bosatta i Arvika stad utbetala varje den 15 december tillhopa 3 000 kronor fördelade i belopp om minst 100 kronor och högst 500 kronor, och må stiftelsens pensionärer lika väl som andra behövande ifrågakomma vid utdelningen.” Ändamålsbestämmelsen ändrad genom Kammarkollegiets beslut 2007-06-13: Stiftelsen skall ha till ändamål att ur stiftelsens avkastning utge kontanta bidrag för bostadskostnader i första hand till äldre och för bekymmersfri tillvaro behövande damer i Arvika stad, vilka damer enligt nutida begrepp allmänt bruka benämnas ”pauvres honteux”, med företrädesrätt för dels änkor efter svenska civila eller militära tjänstemän, som i Arvika haft sina tjänsteutövningar, dels ock ensamstående döttrar till sådana tjänstemän samt i andra hand till äldre behövande kvinnor bosatt inom staden; Att av stiftelsens årliga inkomster styrelsen skall till behövande äldre män och kvinnor, bosatta i Arvika stad utbetala varje den 15 december tillhopa 5 000 kronor fördelade i belopp om minst 500 kronor och högst 1 000 kronor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gyllenskeppska stiftelsen
Organisationsnummer:872000-0606
Adress:
  • Arvika kommun
  • 671 81 ARVIKA
Telefonnummer:0570-816 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:28 420 622 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS