ÄNDAMÅL

Lämna bidrag till social verksamhet i Gustav Vasa församling. Syftet med bidragsgivningen är att möjliggöra ett uthålligt och långsiktigt arbete med diakonal karaktär i Gustav Vasa församling. Lämna bidrag till behövande personer som är folkbokförda inom Gustav Vasa församling. Lämna bidrag till ideella, icke kommersiella organisationer som bedriver hjälpverksamhet bland behövande personer inom i första hand Gustav Vasa församling. Med behövande avses ekonomiskt behövande. Syftet med bidragsgivningen är att höja mottagarens ekonomiska standard till en godtagbar nivå eller betala nödvändig kostnad av tillfällig natur som t ex inköp av glasögon eller betalning av tankläkarräkning eller dylikt. Lämna bidrag till vård och uppfostran av barn. Bidrag får inte lämnas till verksamhet med övervägande religiös, politisk eller idrottslig inriktning. Lämna bidrag för undervisning och utbildning. Syftet är att utbildningen i första hand ska komma bidragstagaren själv till nytta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gustav Vasa församlings diakonala och sociala stiftelse
Organisationsnummer:802426-5210
Adress:
  • Gustaf Vasa församling
  • Västmannagatan 63 A
  • 113 25 Stockholm
Telefonnummer:08-508 886 06
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS