ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att genom en särskild tillsatt stipendienämnd årligen dela ut stipendium som uttryckt i kronor skall svara mot nettoavkastningen av Stiftelsens samlade förmögenhet.Den eller de personer som kan komma i åtnjutande av detta stipendium skall vara svenska medborgare och ha sin yrkesmässiga verksamhet inom jordbruket samt vara bosatt och mantalskriven inom någon av följande församlingar: Norrbärke, Söderbärke, Malingsbo. Av stipendiebeloppet bör minst 30 % användas för utbildning som har nära anknytning till jordbruksverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gustav Karlssons Stiftelse
Organisationsnummer:802424-5246
Adress:
  • Lennart Hanssson
  • Falleniusgatan 8, 2 tr
  • 703 41 ÖREBRO
Telefonnummer:019-33 34 32 0730-80 36 68
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 050 789 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS