ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall användas till åstadkommande av en samlingslokal till nytta och förströelse i närheten av nuvarande Kila kyrka samt till underhåll av densamma. Av stiftelsens kapital får högst hälften nu disponeras. Av avkastningen skall en fjärdedel läggas till kapitalet till dess detta uppgår till det urspurungliga beloppet. Skulle något behov av mdel för ändamålet ej finnas får stiftelsens avkastning användsas för annat välgörande ändamål inom kommunen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gustaf Sederholms Minnesstiftelse
Organisationsnummer:819001-5779
Adress:
  • Nyköpings Kommun
  • 611 83 Nyköping
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS