ÄNDAMÅL

Att genom utdelande av understöd främja svenska barns och svensk ungdoms fostran och utbildning samt vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta svenskar som oförskyllt råkat i nöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gustaf Söderbergs Stiftelse
Organisationsnummer:802007-0812
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS