ÄNDAMÅL

Ändamålet är att den årliga behållna avkastningen av fondkapitalet, sedan minst en tiondel av avkastningen årligen tillagts fondkapitalet, utbetalas till en eller flera belgiska djurskyddsorganisationer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gustaf och Marguerite Wannbergs stiftelse till förmån för djurskydd i Belgien
Organisationsnummer:802003-8116
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS