ÄNDAMÅL

Fondens medel skola göras räntebärande och räntan läggas till kapitalet, tills detta stigit till minst femtiotusen (50.000) kronor. Därefter skall räntan av kyrkorådet användas till kristlig kärleksverksamhet inom Södertälje stads-och landsförsamlingar, men får icke under några förhållanden användas till bestridande av omkostnder, som böra ingå i kyrkans ordinarie utgiftsstat.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gustaf och Augusta Hazelius Stiftelse till Södertälje kyrka
Organisationsnummer:802407-9892
Adress:
  • Södertälje Pastorat
  • Box 121
  • 151 22 SÖDERTÄLJE
Telefonnummer:08-550913 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:830 464 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS