ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha till ändamål att lämna bidrag för undervisning och utbildning till medlem av å Riddarhuset introducerad ätt. Stiftelsens årliga avkastning, varmed avses såväl löpande avkastning som avkastning som uppkommer genom omsättning av stiftelsens tillgångar, får sedan minst en tionedel lagts till det bundna kapitalet disponeras för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gustaf och Anna-Maria Gyllenswärds Stiftelse
Organisationsnummer:802412-3278
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS