ÄNDAMÅL

Utdelning ur fonden får äga rum, först då dess kapital vuxit till minst 1500 kronor. Sedan fonden nått denna storlek, utdelas fyra femtedelar av fondens ränta för två på varandra följande år som premium. Premiebeloppet avrundas nedåt till närmaste hela femtal kronor. Återstående ränteavkastning lägges till fondkapitalet för detsammas förstärkande. Premiet utdelas av Nationens seniorskonvent utan föregående ansökan vid högtidslandskapet den 30 april det år, som kommer näst efter det andra i tvåårsperioden, till en teologie studerande, som är för terminen vid universitetet närvarande och som ådagalagt särdeles god flit och ett hedrande uppförande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gustaf Lindbergs Minnesfonds Premiestiftelse
Organisationsnummer:802481-6301
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02 Uppsala
Telefonnummer:076-8822480
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS