ÄNDAMÅL

Styrelsen skall varje år för en tid av högst ett år tilldela lämplig konstnär förmånen att fritt bebo vår fastighet nr 20 i kvarteret Niorder i Ystad. I bostadsförmånen ingår värme och ljus samt telefon (grundavgift, ej samtalsavgift). Bostaden skall vara fullt möblerad och helst med det lösöre som finnes vid makarna Perssons frånfälle. Skulle avkastningen lämna möjlighet därtill, skall styrelsen årligen lämna ett eller flera kontanta stipendium till någon utövande konstnär. Av förmögenhetens avkastning skall 10% årligen läggas till kapitalet. Fastigheten nr 20 i kvarteret Niorder i Ystad får icke säljas annat än i samråd med Ystads styrelse. I stiftelsens ägo befintligt måleri bör om möjligt förvaras av Ystads Museum.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gunnar och Lilly Perssons Stiftelse för uppmuntran åt utövande konstnärer
Organisationsnummer:848000-4558
Adress:
  • Ystad Konstmuseum
  • Att: Yrr Jonasdottir
  • 271 80 YSTAD
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS