ÄNDAMÅL

Fonden har till ändamål att till minne av Gunnar de Frumeries tonsättargärning belöna sådana personer, som under en mångårig gärning visat sig värdesätta samt föra vidare eller på annat sätt befrämja svensk tonkonst, i första hand Gunnar de Frumeries verk och/eller intresset för hans tonkonst. Dylikt stipendium skall inte avse tonsättare men utövande musiker eller forskare och kan utdelas till såväl svenska som utländska medborgare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gunnar och Judith de Frumeries Stipendiefond i Kungl. Musikaliska Akademien
Organisationsnummer:802424-4611
Adress:
  • Kungl. Musikaliska Akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4071800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS