ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att främja forskning inom ämnesområdet medicinsk pedagogik i avsikt att långsiktigt förbättra medicinsk undervisning och utbildning. Stiftelsens syften skall tillgodoses genom att årlig avkastning används för utgivande av ett pris till person som gjort framstående insatser inom medicinsk pedagogisk forskning. Om Karolinsak Institutet inte inom en period av tre år har kunnat finna en högt förtjänt pristagare, får avkastning i stället användas för att bekosta anslag för forskning inom medicinsk undervisning eller utbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gunnar Höglunds och Anna-Stina Malmborgs Stiftelse
Organisationsnummer:802410-9467
Adress:
  • SEB Private Banking Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS