ÄNDAMÅL

Att huvudsakligen: – Främja vetenskaplig forskning och utbildning om judiskt tänkande, judiska texter, judisk lag, etik och kultur och/eller – Främja medicinsk forskning Stiftelsen skall som ovan anges i första hand med särskild inriktning främja vetenskaplig forskning och utbildning. Stiftelsens syften kan härvid tillgodoses genom att t.ex. utge stipendier till forskare och andra, svenska som utländska, som har eller kan förväntas komma att verka för stiftelsens syften. Andra anslag och bidrag, också till juridisk person, får utges. En av oss särskilt uppskattad forskningsrelaterad utbildning fullgörs av Paideia, The European Institute for Jewish studies i Stockholm. På liknande vis värdesätter vi mycket Judiska Museets i Stockholm verksamhet. Båda dessa institutioner bör i vart fall initialt med förtur kunna komma ifråga för stiftelsens stöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gunilla och Bertil Davins Stiftelse
Organisationsnummer:802477-5747
Adress:
  • Davin
  • Styrmansgatan 45
  • 114 54 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-663 43 29
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS