ÄNDAMÅL

Till behövande studerande av Värmlands nation, i första hand till teol.studerande, som ämnar utbilda sig till präst, i andra hand till fil.studerande, som har för avsikt att utbilda sig till högstadielärare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gudmundistiftelsen
Organisationsnummer:817603-6534
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS